Makten du har - att hantera makt i socialt arbete

Makten du har - att hantera makt i socialt arbete

Makten du har - att hantera makt i socialt arbete (Gothia förlag, 2008) är en annorlunda bok om etik. Dels genom att beskriva etikens problem som vardagliga svårigheter som måste av individen och av arbetsplatsen. Dels genom att den ställer frågan om varför vi går in i tankesätt och känslor som leder till oetiska beteenden. Genom att på så vis förena ett etiskt och ett psykologiskt perspektiv ger boken också uppslag om hur man kan lösa problemen, eller rent av undvika att de uppstår.

Boken innehåller många praktiska exempel på etiska dilemman och lösningar. Den ställer också frågorna till läsaren själv: Vilken makt har du? Vad gör du med den? Det är ju endast i det personliga mötet med etik och etiska problemställningar som man kan lära sig någonting nytt, förstå och komma vidare med sitt eget tänkande.

Samtidigt kan en god etisk förståelse lösa problem på strukturella plan inom olika verksamheter. En verksamhet med generellt god etik blir gärna populär, både bland brukare och medarbetare. Etiken verkar också skyddande för verksamheten och för den vanlige befattningshavaren, som ju alltid riskerar att lyftas fram i sökljuset från mediadrev i den ena eller andra frågan.

Stefan Sandström lyfter fram de mekanismer, känslor och rädslor som gör att vi ibland agerar oetiskt och visar vad vi kan göra åt saken. Till varje kapitel finns diskussionsfrågor, som passar bra att ta upp i en arbetsgrupp, eller att reflektera över själv.

Stefan Sandström är leg. psykolog i egen verksamhet. Han utbildar sedan många år i etik i olika sammanhang, har suttit i etiska kommittéer nationellt och internationellt och deltagit i internationella etiska task forces.

Ur innehållet:
  <!-- Makt -->
 • Makt
  • Källor till makt
  • Överordning och underordning
   • Klientens underordning
 • <!-- Etik -->
 • Etik
  • Etikens ursprung i samhällsliv, ideologier och människosyn
  • Etiken som kylarmärke
   • Monopolisering av godhet
   • Ensam med etiken?
  • Allmänna etiska principer för människovården
  • Etiska principer för det egna förhållningssättet till andra
   • Solidaritetsprincipen
   • Kristendom och buddhism
   • Immanuel Kants kategoriska imperativ
   • Källan till etiskt förhållningssätt - den naturliga lagen
   • Den grundläggande principen
 • <!-- Empati -->
 • Empati
  • Empatistörning
  • Gränser för empatin
 • <!-- Maktmissbruk -->
 • Maktmissbruk
  • Maktmissbrukets förutsättningar
  • Att övervärdera sina rättigheter på bekostnad av andra.
  • Det oempatiska rummet
  • Maktmissbruk uppstår ofta i slutna grupper
  • Ett specialfall av maktmissbruk: Att inte bruka den makt man har
 • <!-- Paranoida mönster -->
 • Paranoida mönster
  • Anledningen till att man går in i paranoida mönster
  • Att dölja skräck bakom aggressivitet
  • Maktmissbruk utifrån det paranoida mönstret
  • Paranoida gruppmönster
   • "Fortet" - ett gruppfenomen
   • Den paranoida organisationen
 • <!-- Narcissistiska mönster -->
 • Narcissistiska mönster
  • Maktmissbruk utifrån det narcissistiska mönstret
  • Narcissistisk folie-a-deux
  • Narcissistiska gruppmönster
   • "Klicken" - ett narcissistiskt gruppmönster
 • <!-- Psykopatiska mönster -->
 • Psykopatiska mönster
  • Maktmissbruk utifrån det psykopatiska mönstret
  • Anomi
  • Att "gömma sig bakom lagen"
  • Psykopatiska gruppmönster
   • Maffian - ett psykopatiskt gruppmönster
 • <!-- Sadistiska mönster -->
 • Sadistiska mönster
  • Maktmissbruk utifrån det sadistiska mönstret
  • Sadistiska gruppmönster
 • <!-- Åtgärder mot maktmissbruk -->
 • Åtgärder mot maktmissbruk
  • Vem agerar mot etiska överträdelser
  • Anmälningsplikt
   • När ska man agera?
   • Vem kan klienten klaga hos?
  • Gränssättande interventioner
  • Maktmissbruk och mönster
   • Motverka paranoida processer
   • Motverka narcissistiska processed
   • Motverka psykopatiska processer
   • Motverka sadistiska processer
  • Rättsuppfattning - straff eller reparation
   • Medling
 • <!-- Motverka maktmissbruk i organisationen -->
 • Motverka maktmissbruk i organisationen
  • Strukturen som skydd mot maktmissbruk
  • Ett reaktivt klimat för organisationen
 • <!-- Att arbeta med etik -->
 • Att arbeta med etik
  • Några råd i etikarbetet
   • Försök inte att vara perfekt
   • Försök inte att behaga alla parter i ett etiskt dilemma
   • Ta tid på dig
   • Ta hjälp av andra
   • Gör det enkelt
 • <!-- Referenser -->
 • Referenser

Pris: 212:-
Förlag: Gothia Förlag 2008
Författare: Stefan Sandström

Lägg i kundvagn  Tillbaka till produkterna

Din Kundvagn:

---
SUMMA 0:-
Ändra Kundvagn | Till kassan