Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete

Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete

Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete (Gothia förlag, 2007) ger läsaren vägledning och praktiska verktyg för hur man kan förebygga och hantera situationer där hot och våld riktas mot personal. Den ger också djupare insikter om varför våldet uppstår och i vilka situationer riskerna är som störst. Hur kan man göra bättre och säkrare riskbedömningar av individer? Vilka personlighetsfaktorer och sjukdomsdiagnoser bör man vara särskilt uppmärksam på? Hur kan man agera i mötet när aggressiviteten känns hotande nära och vad kan man göra för att skydda sig när våldet väl är ett faktum?

En handbok för personal inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, socialtjänsten och andra som arbetar i människovårdande yrken.

Ur innehållet:
  <!-- Inledning -->
 • Inledning
  • Hot och våld i arbetslivet
   • De som drabbas av hot och våld i yrkeslivet
   • De som tar till våld
 • <!-- Agressivitet och dess orsaker -->
 • Agressivitet och dess orsaker
  • Den aggressive individen - individuella faktorer
   • Kön och ålder
   • Personlighetsstörningar
   • Psykosproblematik
   • ADHD
   • Autism
  • Droger, mediciner och livsmedel - livsstilsfaktorer
   • Alkohol - den mest våldsgenererande drogen
   • Narkotikan och narkotikamissbrukarna
   • Anabola steroider
   • Bensodiazepiner
   • Kombinationen av alkohol, flunitrazepam och anabola steroider
   • SSRI-preparat
   • GHB, GBL och 1,4-BD
   • Livsmedel
  • Aggressivitet som uppstår i mötet
   • Bemötande
   • Ångest i mötet
   • En riskbedömningsmodell
   • Frustration
   • Organisationen
   • Tre slag av organisationskulturer och deras förhållande till våldets frekvens
   • Den yttre miljöns betydelse
  • Aggressivitet i äldrevården - särskilda faktorer
   • Demenssjukdomar
   • Frontallobsdemenser
   • Psykisk sjukdom
   • Frustration
   • Smärta, rädsla, ångest och obehag
   • Behovet av uppmärksamhet
 • <!-- Våldets drivkrafter - konfliktuppbyggnad och utagerande -->
 • Våldets drivkrafter - konfliktuppbyggnad och utagerande
  • Konflikttyper - rationella och primitiva
   • Primitiva konflikter
   • Biologiska reaktioner
   • Psykiska reaktioner
  • Konfliktmönster
   • Paranoiskt konfliktmönster
   • Sadistiskt konfliktmönster
   • Narcissistiskt konfliktmönster
   • Rätttshaveristiskt konfliktmönster
   • Instrumentellt konfliktmönster
   • Psykiskt våld - hot
   • Generella råd för bemötande
   • Hur vet man vilket mönster som föreligger?
   • Intuition och teori
  • Utagerande våld - en reaktion på ohanterbar ångest
   • Beteenden som förebådar utagerandet
   • Hur man kan förhindra utagerande
   • Generella råd vid passiva beteenden
 • <!-- Akuta situationer av Kurt Durewall -->
 • Akuta situationer av Kurt Durewall
  • Människan - en dyrbar varelse
   • Vad är egentligen våld?
   • Att röra sig rätt - och att röra rätt
   • Att rikta uppmärksamheten mot något annat
   • Starka händer och armar kräver mjuk teknik
  • Kunskap och enkla hjälpmedel nyckel till lösning
   • Durewall-jiujitsu i vården
   • Sammanfattning
   • Basprogram för grundövningar
 • <!-- Efter incidenten -->
 • Efter incidenten
  • Våldsoffret
   • Posttraumatiskt stressyndrom
   • Förlust av grundläggande tillit
   • Biologiska reaktioner hos den som hotas
   • Copingmönster - en nyckel till kamratstöd
   • Kamratstöd
   • Andra utsatta
   • Lagen, polisen och polisanmälan
   • Rättegång
   • Medling
  • Efterarbete för arbetsledare
  • Att lära av erfarenheten - RRR-modellen
   • Exempel på användning av RRR-modellen
   • Analys
   • Åtgärder
   • Exempel 2
   • Analys
   • Åtgärder
  • Summering av åtgärder efter en incident
 • <!-- Psykologiska processer i arbetsgrupper och klientgrupper -->
 • Psykologiska processer i arbetsgrupper och klientgrupper
  • Processer i personalgruppen
  • Processer i klient/patientgruppen
   • Ledarskapets betydelse
   • Ledarskapet i piratgruppen
  • Hur ledarskapet tas tillbaka
   • En enhetlig personalkultur
   • Att reagera och sätta gränser
   • Regler
   • Sanktioner
 • <!-- Några arenor -->
 • Några arenor
  • Receptioner
   • Receptioner i sjukvården
   • Miljöns betydelse
   • Öppen eller sluten reception
   • Socialtjänsten
   • Tydlighet med normer och regler
   • De våldsamma klienterna
  • Hemtjänst och boendestöd
   • Personalomsättning och vikarier
   • Andra riskfaktorer
  • Psykiatri och rättspsykiatri
   • Stämningen på en avdelning
   • Faktorer som skapar oro
   • Överbeläggningar
   • Omhändertagande av utagerande patienter
   • Kroppssjukvård
 • <!-- Praktiskt säkerhetsarbete i arbetsmiljön -->
 • Praktiskt säkerhetsarbete i arbetsmiljön
  • Lagstiftningen
   • Nödvärnsrätten
   • Föreskrifter
  • Förebyggande arbete
  • Säkerhetsrutiner
  • Fysisk arbetsmiljö och larm
   • Larmövningar
   • Olämpliga lokaler
  • Utbildning och handledning
  • Ensamarbete
  • Uppföljning och efterarbetning av incidenter
 • <!-- Referenser -->
 • Referenser

Pris: 212:-
Förlag: Gothia förlag 2007
Författare: Stefan Sandström

Lägg i kundvagn  Tillbaka till produkterna

Din Kundvagn:

---
SUMMA 0:-
Ändra Kundvagn | Till kassan