Ungdomsvåld

Ungdomsvåld

Ungdomsvåldet angår alla - de som yrkesmässigt arbetar med barn och ungdom lika väl som föräldrar och grannar. För att kunna hejda våldet måste den vuxne förstå dess ursprung och dess mekanismer. I annat fall riskerar man att fastna i ett ytligt moraliserande som endast förstärker klyftorna mellan ungdomar och vuxna och som riskerar att leda till ogenomtänkta åtgärder.

I Stefan Sandströms bok Ungdomsvåld (Liber, 2000) skärskådas de olika sociala arenor där våldet skapas och levs ut såsom t.ex. familjen, skolan, kamratgänget och ungdomshemmet. Problemet belyses från en tvärvetenskaplig synvinkel, där psykologiska, biologiska, psykosociala och sociologiska teorier efterhand integreras till ett enhetligt perspektiv. Boken utgår från en bred teoretisk referensram men ger även praktiska råd och tips om hur ungdomsvåldet ska bemötas - både i det enskilda fallet och som generellt fenomen.

Ur innehållet:
  <!-- Inledning - Våldet som arbetsmiljöproblem -->
 • Inledning - Våldet som arbetsmiljöproblem
 • <!-- Ungdomsvåldet i samhället -->
 • Ungdomsvåldet i samhället
  • Har ungdomsvåldet ökat?
  • Ungdomskriminalitet, ungdomsproblem och ungdomsvåld
  • Vad kan man göra åt ungdomsvåldet?
 • <!-- Fredsfostran -->
 • Fredsfostran
  • Aggression - konflikt - våld
  • Fredsfostran av mindre barn
  • Utvecklingspsykologiska förutsättningar för fredsfostran
   • Empati
   • Symboliseringsförmåga
   • Utagerande och stökighet
   • Brist på nyanser i förståelsen av andra
  • Att skapa en identitet
   • Kvalitén hos den inre föräldern
   • Negativ identitet
   • Könsidentitet - att bli kvinna och man
   • Frågan om de frånvarande fäderna
   • De frånvarande föräldrarna
 • <!-- Existentiella positioner -->
 • Existentiella positioner
  • Grundläggande attityder till sig själv och andra
  • Livspositioner och barnets utveckling
   • Den friska positionen
   • Den normal-neurotiska positionen
   • Den relationsstörda positionen
   • Psykotiskt undandragande
  • Livsstress och existentiella positioner
 • <!-- Konflikter -->
 • Konflikter
  • Grundläggande förutsättningar för konfliktlösning
  • Fem konfliktmönster
   • Paranoiskt konfliktmönster
   • Sadistiskt konfliktmönster
   • Narcissistiskt konfliktmönster
   • Instrumentellt konfliktmönster
   • Rättshaveristiskt konfliktmönster
  • Ackumulering och förskjutning av aggressiva impulser
 • <!-- Neuropsykiatriska syndrom som förknippas med våldsbenägenhet -->
 • Neuropsykiatriska syndrom som förknippas med våldsbenägenhet
  • Biomedicinska orsaker till våldsbenägenhet
  • ADHD
  • Autism och Aspergers syndrom
 • <!-- Droger och våld -->
 • Droger och våld
  • Varför är ungdomar mottagliga för droger?
   • Narkotika
   • Alkohol
   • Anabola steroider
   • Våldsgenererande preparatkombinationer
 • <!-- Våldsgenererande familjer -->
 • Våldsgenererande familjer
  • Vuxnas ansvar
   • Stöd för tonåringarnas vuxenblivande
   • Förmåga att sätta gränser
   • Förmåga att handskas med ilska och konflikter
   • Språk, kommunikation och symboler
  • Familjeklimatet
  • Våldsgenererande familjetyper
   • Den anomiska familjetypen
   • Den självförhärligande familjetypen
   • Laissez-faire familjen
   • Den försvarsinställda familjetypen
  • Insatser för familjer som fungerar dåligt?
 • <!-- Samhällskultur, ungdomskultur och våldskultur -->
 • Samhällskultur, ungdomskultur och våldskultur
  • Samhällskaraktär och individuell karaktär
   • Biofili - sadomasochism och nekrofili
   • Fredsfostran, existentiella positioner och karaktärer
   • Samhällskaraktär och gruppkaraktär
   • Samspelet mellan individuell karaktär och
   • Samhällskaraktär
  • Den kulturella friställningen - Thomas Ziehe
   • Trender: byggmaterial för ungdomsidentitet
   • Konsekvenser för fostran, behandling och utbildning
  • Våldskulturens inverkan på individen
   • Utmärkande för våldskultur
   • Utmärkande för fredskultur
  • Utvecklandet av våldsideologier
 • <!-- Ungdomsgäng -->
 • Ungdomsgäng
  • Ungdomsgäng och gängföräldern
  • Tonårsgäng och subkulturer
   • Gemensamma drag hos defensiva subkulturer
   • Skillnader mellan olika defensiva subkulturer
   • Gatugänget
   • Skinheads
 • <!-- Organisationsklimat och grupprocesser -->
 • Organisationsklimat och grupprocesser
  • Det psykosociala klimatet i den människovårdande organisationen
   • Ett reaktivt klimat
   • Vuxet ledarskap

Pris: 159:-
Förlag: Liber 2000
Författare: Stefan Sandström

Lägg i kundvagn  Tillbaka till produkterna

Din Kundvagn:

---
SUMMA 0:-
Ändra Kundvagn | Till kassan