Våld och hot i människovårdande yrken

Våld och hot i människovårdande yrken

Våld och hot i människovårdande yrken (Liber, 1996) beskriver våldets mekanismer samt fysiologiska och psykologiska reaktioner. Den ger också praktisk handledning i förhållningssätt och riskbedömning. Boken är avsedd för alla dem som i sitt yrke kommer i kontakt med våldsbenägna personer, t ex inom sjukvård, kriminalvård och socialtjänst, och ger en värdefull vägledning om hur våldet ska bemötas och förebyggas. I den nya upplagan ingår en studiehandledning.

Jämfört med den nyare boken Hot och våld - i vård, omsorg och människovårdande yrken är den något mer teoretisk i sitt perspektiv. Bl.a. erbjuder den en granskning av olika aggressionstreorier.

Ur innehållet:
  <!-- Inledning -->
 • Inledning
  • Våldet i samhälle och yrkesliv
   • Våldet förr och nu
   • Våldet i arbetslivet
   • Våld inom vården
 • <!-- Aggressionsteorier -->
 • Aggressionsteorier
  • Instinktivister
   • Sigmund Freud
   • Konrad Lorentz
  • Kritisk teori
  • Behavioristiska teorier
   • Frustrations och aggressionsteori
   • Social inlärningsteori
  • En humanistisk teori om aggressivitet
  • Biomedicinska rön
  • Hjärnan, nervsystemet och signalsubstanserna
 • <!-- Makt, mening och kommunikation -->
 • Makt, mening och kommunikation
 • <!-- Missbruk, kriminalitet och våld -->
 • Missbruk, kriminalitet och våld
  • Olika droger
   • Narkotika
   • Alkohol
   • Anabola Steroider
  • Risker med drogade klienter
 • <!-- Människor med tidiga relationsstörningar -->
 • Människor med tidiga relationsstörningar
  • Tomhetsdepressionen
   • Vad händer med den som inte har internaliserat inre omvårdande föräldrabild?
   • Empatistörningar och oförmåga till mogna kärleksrelationer
   • Bristen på inre gränser
   • Försvarsmekanismer och tidiga relationsstörningar
   • Tomhetsdepression, uttråkning och våld
  • Några problem i arbetet med människor som lider av tidiga relationsstörningar
  • Några råd vid bemötandet av psykotiska människor
 • <!-- Fyra typer av konfliktbeteenden hos våldsbenägna människor -->
 • Fyra typer av konfliktbeteenden hos våldsbenägna människor
  • De olika typerna
  • Bemötande av de olika typerna
 • <!-- Det plötsliga våldet -->
 • Det plötsliga våldet
  • Passiva beteenden
  • Att konfrontera Passiva beteenden
 • <!-- Mötet med våldsbenägna människor -->
 • Mötet med våldsbenägna människor
  • Överföringar
  • De dubbla rollerna
  • Ett härbärgerande förhållningssätt
  • Rädslan i mötet med de våldsbenägna
  • Magiskt skydd i yrkesrollen - tre strategier för att leva under hot.
  • Konfrontationskapital
  • Att inte stänga inne
 • <!-- Vad händer när man utsätts för hot och våld? -->
 • Vad händer när man utsätts för hot och våld?
  • Fysiska reaktioner
  • Psykiska reaktioner
   • Fyra reaktionsmönster i hotande situationer
   • Efter incidenten - bearbetningsfasen
   • Efter incidenten - arbetsledarens ansvar
  • Bearbetning i grupp - Critical Incident Stress Debriefing
 • <!-- Den människovårdande organisationen -->
 • Den människovårdande organisationen
  • Den mottagande miljöns betydelse
  • Repression, skydd och insikt
  • Skydd i arbetsmiljön
   • Vad lagen föreskriver
   • Den fysiska arbetsmiljön
   • Utbildningar i fysiskt självförsvar
  • Insikt
   • Den härbärgerande organisationen
   • Ångest och kollektiva försvar
    • Individuell ångest, individuella försvar
    • Gruppförsvar
    • Organisationsförsvar
 • <!-- Incidentschema -->
 • Incidentschema
 • <!-- Referenser -->
 • Referenser

Pris: 212:-
Förlag: Liber 1996
Författare: Stefan Sandström

Lägg i kundvagn  Tillbaka till produkterna

Din Kundvagn:

---
SUMMA 0:-
Ändra Kundvagn | Till kassan